družina laňek
Do této družiny chodí nejstarší holky a kluci z oddílu, kte?í už mají u táborník? n?jaký ten rok absolvován. Schází se každé pond?lí od 17.00 do 19.00.
vedoucí
Pe?a Tesa?
Pavel "Kopec" Kope?ínský
Ver?a Králová
instruktoři
členové
družinový pokřik
Hbité la?ky lesem b?ží, dohoní je n?kdo s t?ží.
My když do b?hu se dáme, dohonit se nenecháme.