družina laňek
vedoucí
instruktoři
členové
družinový pokřik
Hbité la?ky lesem b?ží, dohoní je n?kdo s t?ží.
My když do b?hu se dáme, dohonit se nenecháme.