družina laňek
Do této družiny chodí nejstarší holky a kluci z oddílu, kte?í už mají u táborník? n?jaký ten rok absolvován. Schází se každé pond?lí od 17.00 do 19.00.
vedoucí
Pe?a Tesa?
Pavel "Kopec" Kope?ínský
Ver?a Králová
instruktoři
členové
Bed?ichová Marie
Brychtová Tereza
Dostál Filip
Hodovská Zuzana
Hodovská Milena
Hrabcová Žofie
Chalupová V?ra
Chudosovcevová So?a
Chudosovcevová Sofie
Kozlová Karolína
Kresá?ová Kate?ina
Ku?erová Elena
Ku?erová Krystýna
Ondrá?ková Sofie
Sadlo?ová Zuzana
Staví?ková Kate?ina
Šperková Nela
Weisová Zuzana
družinový pokřik
Hbité la?ky lesem b?ží, dohoní je n?kdo s t?ží.
My když do b?hu se dáme, dohonit se nenecháme.