družina včelek
vedoucí
instruktorka
Tomáš Kolegar
členové
družinový pokřik
Bzzz bzzz, v?elky letí lesem, loukou, zahrádkou.
Celi?ký sv?t neobletí jsou však známé pílí svou.