družina včelek
Družinu v?elek se schází v pátek od 16.00 do 18.00.
vedoucí
Ver?a Vymazalová
Pe?a Schimmerle
instruktorka
Tomáš Kolegar
členové
Chmelí?ková Anna
Karbanová Jana
Kvasnicová Eliška
Lazarová
Loskotová Tereza
Mišák Martin
Mrkvicová Eliška
Pospíšilová Eva
Vrbová Lucie
Vymazalová Anežka
Zitterbatová Natálie
družinový pokřik
Bzzz bzzz, v?elky letí lesem, loukou, zahrádkou.
Celi?ký sv?t neobletí jsou však známé pílí svou.