družina včelek
Družinu v?elek se schází v pátek od 16.00 do 18.00.
vedoucí
Ver?a Vymazalová
Pe?a Schimmerle
instruktorka
Tomáš Kolegar
členové
družinový pokřik
Bzzz bzzz, v?elky letí lesem, loukou, zahrádkou.
Celi?ký sv?t neobletí jsou však známé pílí svou.