družina ještěrek
Družina holek, které jsou v družin? prvním rokem dopln?na o jednoho zkušen?jšího chlapce. Schází se každou st?edu od 17.00 do 19.00.
vedoucí
Ká?a Šnajnarová
Tomáš "Frá?a" Fran?k
Den?a Procházková
instruktoři
členové
družinový pokřik
Ješt?rka se kr?í v houští,
odvaha ji neopouští.
My jsme malé ?iperky,
jmenujem´ se ješt?rky.