družina ještěrek
Družina holek, které jsou v družin? prvním rokem dopln?na o jednoho zkušen?jšího chlapce. Schází se každou st?edu od 17.00 do 19.00.
vedoucí
Ká?a Šnajnarová
Tomáš "Frá?a" Fran?k
Den?a Procházková
instruktoři
členové
B?ezina Kilián
Erbesová Sára
Hradská Julie
Chovancová Michaela
Janí?ková Natálie
Karbanová Michala
Kašparová Anna
Knoflí?ková Amélie
Kronovítová Berenika
Malá Nikola
Mikolajová Natálie
Nováková Emílie
družinový pokřik
Ješt?rka se kr?í v houští,
odvaha ji neopouští.
My jsme malé ?iperky,
jmenujem´ se ješt?rky.