SOUHVĚZDÍ
Jednotlivá souhv?zdí no?ní oblohy.
NOČNÍ OBLOHA V PRŮBĚHU ROKU
Mapy rozložení souhv?zdí na no?ní obloze v jednotlivých m?sících.
zdroj: www.astronomie.cz