HISTORIE ODDÍLU
Historie našeho oddílu

Od roku 1945 existoval v ČSSR skauting.
Po roce 1945 se vyvíjí samostatná organizace Junák.
Existovaly dva směry:
Katolický junák měl klubovnu v prostorech kanceláří MORAGRA. Vedoucí byl: p. Kelbl.
Normální junák se scházel v prostorech MNV. Spolupracovali s junákem ze Sokolnic. Vedoucí: Skočdopole, Skočdopolová, Kudělka, Kravka, krátce Ota Musil /st./.

Tábor se konal u Bechyně – děti si dělaly všechno sami, stavěly si tábor, vyráběly si podsady a vařily si.

1949 – Junák zrušen, založeny mládežnické organizace / ČSM – Československý svaz mládeže/. Vedoucí byli učitelé. Náplň schůzek se přizpůsobovala učebním osnovám. Pionýrský oddíl existuje na školách. Peníze na činnost získávají sběrem bylin, a brigádami. Rovněž přispívají rodiče dětí.

1968 – vznik Táborníků.

1970 – tábor v Říkoníně.

1971 – 1. Klubovna na MNV vyhořela. Koná se putovní tábor po Sázavě.
1972 – 2. Klubovna v prostorech dnešní jídelny.
1974 – 3. Klubovna v bývalých kancelářích JZD, které byly zrušeny. Jedna místnost patřila Putovníkům a dvě místnosti Táborníkům.

1976 – Putovníci se stěhují do prostor bývalé pekárny. Vedoucí: Vašek Janák.
Táborníkům zůstává celá klubovna. Původně tu byly 3 místnosti a 2 sklady. Dvě menší místnosti byly probourány a vzniká velká klubovna. Vedoucí: Koník, Kotlík, Ota Musil, Hana a Mirka Pejchalovi, Jarka Jersenská / Musilová /, Radka Pipková, Jarek Chalupa.

Od roku 1974 – se každý rok pravidelně jezdí na letní tábor do údolí řeky Rokytné, nedaleko obce Přešovice.

1989 – Táborníci se stěhují z prostor bývalé pekárny do nové klubovny na areálu.

1993 – otevření nové klubovny v prostorách Světlíkovi vily.

1995 – 1997 v tomto mezidobí táborníci zůstávají bez vlastní klubovny. Činnost oddílu je ochromena.
Od roku 1995 se tábořiště přemísťuje z louky Bínky na druhý břeh řeky Rokytné. Znamená o i změnu okresu Třebíč na okres Znojmo.

1997 – Táborníci získávají novou klubovnu v prostorách letního kina. V této klubovně zůstáváme doposud. Vedoucí oddílu: ing. Jan Major Šnajnar.

2008 – Z důvodu přestavby letního kina se Táborníci stěhují do dočasné klubovny na zdravotním středisku pod lékárnou.

2010 – Od září se Táborníci stěhují zpět na „letní kino“ do nové klubovny v nově postaveném Obecním domě.
HISTORICKÉ FOTO